Banki

  • Inwestor: Bank Spółdzielczy w Dynowie
  • Obiekt: Budowa budynku oddziału Banku w Kańczudze pod klucz
  • Lokalizacja: Kańczuga
  • Roboty wykonane: Wykonanie robót budowlanych w generalnym wykonawstwie obiektu wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami

Szczegółowa lista wykonanych inwestycji:

  • Budowa budynku usługowego Banku w Dynowie, oddziału banku w miejscowości Kańczuga
  • Budowa budynku usługowego Oddziału banku w Rokietnicy
  • Budowa punktu kasowego w budynku szpitala dla Banku PKO S. A. w Leżajsku
  • Budowa Skarbca przy ul. Rejtana w Rzeszowie dla EXPRESS Bank w Krasnem
fqzv7d