Dane kontaktowe

ZARZĄD

Witold Wańczyk - Prezes Zarządu, tel.: (17) 86 29 929, witold.wanczyk@integral.igl.pl

Stanisław Pado - Wiceprezes Zarządu, tel.: (17) 86 29 929, stanislaw.pado@integral.igl.pl


DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Łukasz Serwiński – Dyrektor Zarządzający, tel.: (17) 86 29 929, lukasz.serwinski@integral.igl.pl


SEKRETARIAT

tel.: (17) 86 29 929, 502 569 353, biuro@integral.igl.pl

DYREKTOR KONTRAKTU

Andrzej Kłos, tel.: (17) 86 29 929, 509 394 597, michal.wylaz@integral.igl.pl


DYREKTOR ds. Logistyki i Obsługi Procesu Rękojmi i Gwarancji

Jarosław Szlęzak, tel.: (17) 86 29 929, 502 366 004, jaroslaw.szlezak@integral.igl.pl


PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI

Jacek Gajda, tel.: (17) 86 29 929, 697 770 743, jacek.gajda@integral.igl.pl

Grzegorz Szal, tel.: (17) 86 29 929, 667 811 716, jaroslaw.szlezak@integral.igl.pl

Jakub Perdaszek, tel.: (17) 86 29 929, 721 002 783, jakub.perdaszek@integral.igl.pl


ZAOPATRZENIE

Leszek Lewicki, tel.: (17) 86 29 929, 502 225 419, leszek.lewicki@integral.igl.pl

Andrzej Krok, tel.: (17) 86 29 929, 502 687 208, andrzej.krok@integral.igl.pl


KADRY

Anna Porada, tel.: (17) 86 29 929, 502 659 353, anna.porada@integral.igl.pl


DZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY

Dariusz Pado, tel.: (17) 864 23 45, integral@grupakancelarii.pl

Krzysztof Goryczka, tel.: (17) 864 23 45, integral@grupakancelarii.pl


KSIĘGOWOŚĆ

FAKTURY, faktury@integral.igl.pl

Lucyna Gliwa, tel.: (17) 86 29 929, 605 054 742, lucyna.gliwa@integral.igl.pl

Krystyna Borek, tel.: (17) 86 29 929, 697 770 745, krystyna.borek@integral.igl.pl


BHP

Kamil Pliś, tel.: (17) 86 29 929, kamil.plis@integral.igl.pl


INTEGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Langiewicza 37, 35-959 Rzeszów, skr. poczt. 516e-mail: biuro@integral.igl.pl, www.igl.pl

INTEGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (adres do korespondencji) ul. Lotniskowa 3, 36-060 Głogów Małopolski, skr. poczt. 516e-mail: biuro@integral.igl.pl, www.igl.pl

v54qte