Projekt z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW)

dofinansowanie w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

cel projektu: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

planowane efekty: niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

wartość projektu: 294 609,54 zł.

Wkład funduszy europejskich: 294 609,54 zł.

3sutz6