Zabytki

 • Inwestor: Uniwersytet Rzeszowski
 • Obiekt: Przebudowa Pałacu w Weryni na cele naukowo - dydaktyczne
 • Lokalizacja: Werynia, gm. Kolbuszowa
 • Roboty wykonane: Wykonanie robót remontowo - budowlanych w generalnym wykonawstwie pałacu w Weryni znajdującego się w ewidencji zabytków wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zagospodarowaniem terenu

 • Inwestor: Gmina Sieniawa
 • Obiekt: Ratusz
 • Lokalizacja: Sieniawa
 • Roboty wykonane: Modernizacja budynku Ratusza polegającym na wymianie konstrukcji i pokrycia dachu ratusza, stolarki okiennej i drzwiowej, remont i malowanie elewacji, adaptacja poddasza na cele użytkowe, przełożenie przyłącza kanalizacyjnego

 • Inwestor: Muzeum Zamek w Łańcucie
 • Obiekt: Muzeum Łańcut
 • Lokalizacja: Łańcut
 • Roboty wykonane: Wymiana instalacji c.o., grzejników, przebudowa węzłów cieplnych, zasilania oraz towarzyszące roboty budowlane

Szczegółowa lista wykonanych inwestycji:

 • Przebudowa i remont pomieszczeń magazynowych na garderoby aktorskie w Teatrze Maska w Rzeszowie
 • Odbudowa w generalnym wykonawstwie dwóch kamienic zabytkowych w rynku w Sanoka w strefie zabytkowej
 • Modernizacja budynku Ratusza w Sieniawie
 • Przebudowa Pałacu w Weryni
 • Modernizacja budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej (etap I. sala widowiskowa)
 • Modernizacja centralnego ogrzewania wraz z odtworzeniem elementów zabytkowych w Zamku w Łańcucie
 • Remont zabytkowego budynku mieszkalnego w Leżajsku
 • Remont i rozbudowa kamienic przy ul. Śnigurskiego w Przemyślu na siedzibę Muzeum Ziemi Przemyskiej
325urs